Szabálykönyv

uefa_futsal_championship_logo_220

 

Futsal – egyszerűsített – játékszabályai

 

A mérkőzést 4+1 létszámmal lehet elkezdeni.

Sípcsontvédő használata ajánlott!!

 

A játékteret határoló vonalak:
A játékteret jól látható vonalakkal kell határolni. A vonalak, ahhoz a területhez tartoznak, amit határolnak. A hosszabbik vonalakat oldalvonalnak, a rövidebbeket alapvonalnak nevezzük.
Minden vonalnak 8 cm szélesnek kell lennie.
A felezővonal két egyenlő részre osztja a játékteret.
Kezdőpontot a játéktér közepére kell festeni. A kezdőpont közepéből egy 3 m sugarú körívet kell húzni.

 

A szögletrúgás

Szögletrúgást kell ítélni, ha a labda teljes terjedelmével áthalad az alapvonalon (nem a kapufák között!) és azt utoljára a védőcsapat játékosa érintette.

- az ellenfél játékosainak a játéktéren, a sarokívtől legalább 5 m távolságban kell lenniük, amíg a labda nincs játékban
- a szögletrúgás elvégzésére 4 mp áll rendelkezésre

 

Az oldalberúgás

Az oldalrúgás a játék folytatásának módja.

(1) Oldalrúgásból közvetlenül nem érhető el gól.

(2) Oldalberúgással kell folytatni a játékot, ha a labda teljes terjedelmével, akár a földön, akár a levegőben elhagyja a játékteret az oldalvonal mentén.

- A labdát az oldalvonalra kell helyezni, ott ahol a játékteret elhagyta
- A rúgást a labdát utoljára érintő csapat ellenfele végzi
- A rúgó játékosnak a labdát a játéktéren kívül állva, lábbal a játéktérre kell juttatni
- A rúgó játékos csak akkor érhet újra a labdához, ha azt más is érintette már
- A labda akkor kerül játékba, ha azt a játéktérre befelé elrúgták és elmozdul ezáltal
- A játékos a mozdulatlanul álló labdát arról a pontról rúgja el, ahol az elhagyta a játékteret vagy ettől a ponttól 25 cm-nél nem távolabbról, a játéktéren kívülről.
- Az ellenfél játékosainak a játéktéren legalább 5 m távolságra kell lenniük az oldalrúgás helyétől
- Az oldalberúgás elvégzésére 4 mp áll rendelkezésre

(3) Büntető rendelkezések:

az ellenfélre száll át az oldalrúgás joga, ha:

- A rúgást végző játékos a nem a megjelölt helyről végzi el a rúgást,

- A játéktéren belül állva végzi el a rúgást

- 4”-en belül nem hozza játékba a labdát

-  Ha nem kerül be a labda a játéktérre a rúgást követően.

 

Büntetőpont:
Mindkét kapufától egyenlő távolságra a kapuvonaltól 6 m-re a játéktérre befelé egy jól látható jellel kell megjelölni. Ez a büntetőpont

 

A cserezóna:

A cserezóna az oldalvonal mellett található, a cserepadok előtt. A játékosoknak ezen belül kell a cserét elvégezni.
- A cserezónát a kispadok előtt kell kijelölni és minimum 5 m szélesnek, kell lennie. A cserezónát jelölő vonal egy 80 cm hosszú és 8 cm széles vonal, amely 40 cm húzódik be a játéktérre is ki azon kívül.
- A cserezónákat a felezővonaltól legalább 5 m-re kell felfesteni.

 

Labda: Speciális FUTSAL LABDA

 

A játékosok száma

(1) A mérkőzést két csapat játssza, 5-5 fővel, ezek közül az egyik a kapus.

(2) A csere végrehajtása:
A mérkőzésekre cserejátékosok nevezhetők.
A mérkőzés folyamán a csere száma korlátlan. A lecserélt játékos ismét részt vehet a játékban. A cserét végre lehet hajtani egyaránt, ha a labda játékban és játékon kívül van.

(3) A csere a következő módon van szabályosan végrehajtva:

- lecserélendő játékosnak először el kell hagyni a játékteret;
- a becserélendő játékos csak ezután léphet be a játéktérre;
- a csere akkor van végrehajtva, ha a cserejátékos belép a játéktérre. Ettől kezdve a lecserélt játékos cserejátékossá válik.
- a cserejátékosok is a játékvezető hatásköre alá tartoznak, függetlenül attól, hogy a játékban részt vesznek-e,

- minden játékos helyet cserélhet a kapussal.

(4) Büntető rendelkezések:
a) ha a cserejátékos belép a játéktérre, mielőtt a lecserélendő játékos elhagyná a játékteret:

- a játékot meg kell szakítani;
- a cserejátékost sárga lappal kell figyelmeztetni;
- a játékot közvetett szabadrúgással kell folytatni az ellenfél javára onnan, ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt. Figyelembe kell venni a 13. szabály általánosan kötelező rendelkezéseit.

b) ha a cserejátékos nem a cserezónában lép be illetve a lecserélendő játékos (sérülés esetét kivéve) nem a cserezónában megy le:

- a játékot meg kell szakítani;

- a vétkest sárga lappal kell figyelmeztetni;
- a játékot közvetett szabadrúgással kell folytatni az ellenfél javára onnan, ahol a labda a játék megszakításának pillanatában volt. Figyelembe kell venni a 13. szabály /futsal szabálykönyv/ általánosan kötelező rendelkezéseit.

 

A játékvezető

(1) Minden mérkőzés vezetésére 2 játékvezetőt kell kijelölni, akinek teljes jogköre van a mérkőzéssel kapcsolatban és felel a játékszabályok betartásáért és betartatásáért.
Jogkörének gyakorlása akkor kezdődik mikor a játék helyszínére érkezik és addig tart, míg el nem hagyja azt. Vitás esetekben mindig az 1 sz jv döntése a végleges.

A játékvezető döntései a mérkőzéssel kapcsolatban végérvényes.

A játék időtartalma: A mérkőzés 2×12 perc futóórával.

A csoportmeccseken időkérésre nincs lehetőség. A negyeddöntőtől kezdve mérkőzésenként egy időkérés engedélyezett.

Az óra megállítása minden esetben a játékvezető hatásköre.

A játékvezetőnek sérülés esetén kötelező megállítani az órát. A félidőnkénti utolsó 30 mp ha szabadrúgás vagy büntetőrúgás következik, vagy ha a labda elhagyta a játékteret, vagy bármilyen okból megszakad a játék ajánlott megállítani az órát.

A félidőnkénti szünet 3 perc.

1) A labda játékon kívülre kerül, ha:

- akár földön, levegőben teljes terjedelmével elhagyja a játékteret;
- ha a játékvezető megszakítja a játékot;
- ha a mennyezetet érinti a labda

Az oldalrúgást a labdát utoljára érintő csapat ellenfele végzi

(2) Minden más esetben a labda játékban marad, akkor is ha:

- kapufákról vagy a keresztlécről a játéktérre visszapattan;
- a játékvezetők egyikéről, aki a játéktéren belül tartózkodik, továbbpattan

Sárga lappal kell figyelmeztetni azt a játékost aki:

- sportszerűtlenül viselkedik;
- szavakkal, mozdulatokkal nemtetszését fejezi ki;
- következetesen vét a játékszabályok ellen;
- késlelteti a játék újraindítását;
- szabadrúgás, szögletrúgás, büntetőrúgás esetén nem tartja be az előírt távolságot;
- a játékvezető engedélye nélkül belép a játéktérre és sportszerűtlenül viselkedik;
- a játékvezető engedélye nélkül elhagyja a játékteret. (Sérülés esetét kivéve).

A fent említett szabálytalanságok során, ha a játékvezető figyelmeztetni akarja a vétkest, és a játékot megszakítja, akkor a játékot az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell folytatni onnan, ahol a szabálytalanság történt.
Ha ez a büntetőterületen belül volt, akkor a labdaejtést a hatos vonal kapuvonallal párhuzamos azon pontjáról kell elvégezni, ahol az eset a legközelebb történt.

(5) A mérkőzés folyamán a vétkes játékost ki kell állítani ha:

- durva szabálytalanságban vétkes;
- brutálisan játszik;
- ellenfelét, vagy valaki mást leköp;
- ellenfél csapatát kezezéssel nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg (kivéve a saját büntetőterületen belül álló kapust);
- ellenfél csapatát szabadrúgást, vagy büntetőrúgást maga után vonó eszközzel nyilvánvaló gólszerzéstől fosztja meg;
- goromba, sértő kifejezéseket használ;
- második sárga lapot maga után vonó figyelmeztetést követ el

Ha egy játékost kiállít a játékvezető akkor a kiállított játékosnak el kell hagynia a játékteret. Ő már nem térhet vissza a játékba. A kiállítás időtartalma 2 perc. Amennyiben a csapata gólt kap akkor kiegészülhetnek. Ha több játékos van egyszerre kiállítva, értelem szerűen ha gólt kap a csapat mindig csak egy játékossal egészülhetnek ki.

Ha gólt kap valamelyik csapat, és mindkét csapatból ki van állítva játékos, akkor nem egészülhet ki egyik csapat sem.

A piros lappal kiállított játékos az adott mérkőzésen már nem léphet pályára, a következő mérkőzésen játszhat!

A labda játékba hozatalakor  minden esetben az előirt távolság 5m !

 

A kapukidobás

A kapukidobás a játék folytatásának módja.

(1) Kapukidobásból nem érhető el közvetlenül gól.

(2) Kapukidobással folytatódik a játék, ha a labda akár a levegőben, vagy a földön teljes terjedelmével elhagyta az alapvonalat és utoljára azt támadócsapat játékosa érintette.

- A labdát a kapus a büntetőterületén belül állva kézzel a játéktér bármely pontjára kidobhatja.
- Az ellenfél játékosainak a büntetőterületen kívül kell állnia
- A labda akkor kerül játékba, ha azt a kapus, a büntetőterületen kívülre dobja.

(3) Büntető rendelkezések:
a) ha a labda közvetlenül kidobásnál nem hagyja el a büntetőterületet:

- a kidobást meg kell ismételni.

A kapus kézzel érinti a labdát ha csapattársa oldalberúgásból vagy bármely más játékszituációban szándékosan hazaadta a labdát.

- az ellenfél javára megítélt közvetett szabadrúgással kell a játékot folytatni, figyelembe véve az általánosan kötelező rendelkezéseket.

Ha játékban van a labda

- a kapus – ha más játékos nem érinti a labdát – nem dobhat gólt.

A kapus játékba avatkozást követően (kivéve védés esetén) addig nem érintheti újra a labdát, amíg:

- a labda játékon kívülre nem kerül, vagy

- az ellenfél bármely játékosa nem érinti a labdát, vagy

- a kapus át nem megy az ellenfél térfelére.

 

Becsúszás

A becsúszás, mely a becsúszó szerelést is magába foglalja, engedélyezett!

 

10 méteres büntető

A harmadik halmozott szabálytalanság után –  vagyis a negyedik szabálytalanságtól – sorfal nélküli szabadrúgás vagy 10 méteres büntető következik. A szabálytalanságok félidőben törlődnek.

 

Pontegyenlőség esetén számít:

1. Egymás elleni eredmény

2. Gólkülönbség

3. Több rúgott gól

Három csapat abszolút pontegyenlősége esetén a 4. csapat eredményeit figyelmen kívül kell hagyni, a mini tabella eredménye számít.